CASSANDRA GROUP, s.r.o.+

vodorovné dopravné značenie (VDZ)

Pracovníci

Náš personál tvoria zamestnanci s dlhoročnou praxou v oblasti dopravného značenia a s tým súvisiacimi činnosťami, ako realizácia nového a obnova pôvodného značenia ciest, parkovísk, letísk a likvidácia VDZ.


Pracovníkov pravidelne preškoľujeme v oblastiach bezpečnosti práce, školení vodičov, technických noriem a spôsobov nanášania náterových hmôt.


Vážime si dôveru nášho partnera. Uvedomujeme si, že sme povinní zabezpečiť maximálnu ochranu majetku zvereného objektu


Máme uzatvorené poistenie o zodpovednosti organizácie za škody v prípade spôsobenia škody u zákazníka našimi zamestnancami. Naši zamestnanci sú spoľahliví a bezúhonní občania, ktorí používajú jednotné pracovné ošatenie s emblémom firmy a na výkon služieb naše vlastné technické vybavenie.


Spoločnosť

CASSANDRA GROUP, s.r.o.

Sídlo:
Štúrova 339 / 26
014 01 Bytča

Nová prevádzka:
Bytča, cesta 507/E442,
GPS:
49.216325, 18.561127
resp.
N 49° 12' 58.77", E 18° 33' 40.06"